ČJF dostane od MŠMT pro rok 2014 výrazně nižší dotace

ČJF dostane od MŠMT pro rok 2014 výrazně nižší dotace

Česká jezdecká federace (ČJF) obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) k podpisu Rozhodnutí o dotacích pro rok 2014, které by měla získat. Oproti roku 2013 jde o výrazné snížení v Programu V. – organizace sportu.

Markéta Váňová s koněm Cesium
Ilustrační fotografie

Právě Program V. týkající se organizace sportu byl v posledních letech nejvýznamnějším zdrojem příjmů ČJF. Zatímco v roce 2013 se jednalo o částku převyšující 9 milionů korun, letos by mělo jít možná jen o 4,845 milionu korun. „V lepším případě se tato částka navýší o 1.863.400 korun, ale to není zdaleka jisté. Pokud se tak nestane, bude muset ČJF hospodařit s částkou celkově nižší o více jak čtyři a čtvrt milionu korun,“ upozornila Dana Denková – viceprezidentka pro ekonomiku ČJF. „Na zbývající část 2 x 931 700 Kč (jak je uvedeno v tabulce dělení od MŠMT) není žádný právní nárok a Rozhodnutí o další částce pro Program V. bude České jezdecké federaci doručeno pouze tehdy, když se uvolní pro sport finanční prostředky ve státním rozpočtu,“ dodala.

V dalších vypsaných programech MŠMT nejsou rozdíly tak velké a v jednom bodu je částka dokonce stejná, jako v roce 2013. V Programu I. – sportovní reprezentace je dotace 643.400 Kč, což je o 30 tisíc méně. Program II. – sportovní centra mládeže zůstává beze změny. Posledním programem týkající se ČJF je č. IV. – údržba a provoz sportovišť. Tentokrát si konkrétní jezdecká sportoviště rozdělí obnos 777.200 Kč. Vloni to bylo 793.600 Kč. V součtu to znamená, že při lepší variantě bude ČJF z dotací hospodařit s částkou 10.944.800 Kč, či dokonce jen s 9.054.400 Kč. V porovnání s loňskem je to již citelný rozdíl a bohužel se potvrdily dřívější obavy, že krácení dotací reálně hrozí. I proto bylo v minulosti navrženo zvýšený členských příspěvků, což Rada ČJF neschválila. Česká jezdecká federace tak bude muset hledat úspory v rozpočtových výdajích a v nezbytných případech budou použity prostředky z finančních rezerv z předešlých let, tak aby byl zajištěn bezproblémový chod České jezdecké federace na dosavadní úrovni. Další informace hledejte na www.cjf.cz.