Chovatelská podpora HYJÉ v roce 2014 pro chovatele moravského teplokrevníka

Chovatelská podpora HYJÉ v roce 2014 pro chovatele moravského teplokrevníka

HYJÉ – koně, o.s. je organizace pro všechny koňaře. Tedy i pro chovatelskou základnu, která je stavebním kamenem k rozvoji koní v ČR . HYJÉ rádo podpoří chovatelské aktivity v projektu „Chovatelská podpora HYJÉ“ .

Moravský teplokrevník - mnohostranně využitelné plemeno
Moravský teplokrevník – mnohostranně využitelné plemeno

Projekt je zaměřen na podporu chovatelské aktivity plemen chovaných v České republice. Tedy přímá podpora chovatele, který svou chovatelskou činností zabezpečuje rozvoj plemene v rámci PK, kam je klisna zapsána.

Do projektu se může přihlásit ten chovatel, který v tomto roce má narozené hříbě v rámci plemenné knihy vybraného plemene předsednictvem.

Přihlášky do „Chovatelské podpory HYJÉ“ budou zaslány do  30.7. daného roku. Vhodná je i fotografie hříběte – nepovinná.  Z vybraných přihlášek se losováním na zasedání předsednictva HYJÉ – koně, o.s. vylosuje 1 chovatel vybraného plemene.

HYJÉ zabezpečí podporu formou dárkového poukazu na jezdecký materiál v h2014 Chovatelská podpora Hyjé logodnotě 3 000,- Kč ve smluvní prodejně společnosti. Za tuto podporu si společnost HYJÉ vyhrazuje pojmenovat hříbě dle pravidel příslušného ŘPK  a to formou soutěže vyhlášené společností na webu společnosti.  Po ukončení soutěže o pojmenování hříběte, proběhne na určené akci společnosti HYJÉ předání poukazu a křtěcího dekretu s pojmenováním.

V  roce 2014 uběhne 10 let od založení plemenné knihy moravského teplokrevníka, tedy mnohostranného koně úzce spojeného s Moravou. První ročník podpory je tedy  směřován pro chovatele moravského teplokrevníka. Tedy chovatelé moravského teplokrevníka, kteří v letošním roce máte či budete mít hříbátko tohoto plemene, přihlaste se!

Příští rok, tj. v roce 2015 bude chovatelská podpora směřována na plemeno s tradicí chovu v ČR a to pro plemeno shagya – arab.

PŘIHLÁŠKA: 2014 Přihláška CHOVATELSKÁ PODPORA

Zdroj: Hyjé.cz