Cesta krajiny hřebčína do UNESCO pokročila do další etapy

Cesta krajiny hřebčína do UNESCO pokročila do další etapy

Rada památky Krajiny pro chov ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem pod vedením 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka schválila na svém prosincovém zasedání vypořádání připomínek k přihlášce do UNESCO. Ty přišly k podané dokumentaci od sekretariátu UNESCO, od české pobočky ICOMOS a od Národního památkového ústavu.

Foto: Jiří Podrazil

„Možnost zohlednit připomínky je v metodice UNESCO nová a jejich zpracování zvyšuje šanci zápisu památky mezi světové unikáty,“ uvedl Roman Línek. „Z připomínek vzešla například malá změna názvu památky, kam přibylo slovo výcvik, takže nyní zní: Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Totiž právě výcvik určuje potřebné parametry krajiny tak, aby vyhovovala například poloměru otáčení kočárových spřežení a dalším požadavkům,“ dodal Línek.

Nyní bude dokumentace se zapracovanými připomínkami jazykově a graficky upravena a verze v češtině a angličtině znovu podepíší ministři kultury a zemědělství. Čistopis pak musí být prostřednictvím stálé mise České republiky při UNESCO doručen do 31. ledna 2018 do 16 hodin na sekretariát v Paříži.

Části jednání Rady památky se zúčastnili také starostky Kladrub a Řečan nad Labem a místostarosta Přelouče. Oznámili, že připravují pro UNESCO podpůrné stanovisko dotčených obcí.

Práce Rady památky nekončí, její role bude pokračovat minimálně během posuzování zápisu na seznam světového dědictví UNESCO, což může trvat dva až tři roky.

PODPORA KANDIDATURY NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA KLADRUBY NAD LABEM NA SEZNAM UNESCO

Společné prohlášení starostů podporujících zápis „Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na seznam UNESCO

Za účasti starostky města Přelouč Ireny Burešové, starostky obce Kladruby nad Labem Lenky Gotthardové, starostky obce Řečany nad Labem Michaely Matouškové, starosty obce Selmice Josefa Veselého a starosty obce Semín Jaroslava Trubače bude v pátek 12. ledna 2018 v 9 hodin na zámku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.slavnostně podepsáno společné Prohlášení o podpoře nominace „Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na Seznam světového dědictví, který vede z pověření mezinárodního společenství Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO).

Prohlášení starostů bude nedílnou součástí oficiální nominační dokumentace, jež bude předložena Centru světového dědictví v Paříži k 31. lednu 2018.

Zdroje: Pardubický kraj, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.