Český drezurní pohár letos na Ptýrově nebude

Český drezurní pohár letos na Ptýrově nebude

Ve dnech 28. – 30. srpna mělo na Farmě Ptýrov proběhnout kvalifikační kolo Českého drezurního poháru a na dny 18.-20. září bylo plánováno finále ČDP.

Bohužel v průběhu drezurního MČR, které se konalo na Farmě Ptýrov v termínu 24. – 26. července, došlo k živelné pohromě, kdy z důvodu silného větru bylo zcela zničeno mobilní boxové ustájení. Během této dramatické situace došlo bohužel jak ke zranění některých jezdců, tak koní. Všichni účastníci si navíc odnesli silně negativní emotivní zážitek.

Český drezurní pohár letos na Ptýrově nebude. Ilustrační fotografie: Lukáš Klingora
Český drezurní pohár letos na Ptýrově nebude. Ilustrační fotografie: Lukáš Klingora

Majitel areálu Farmy Ptýrov dospěl k rozhodnutí, že během všech jezdeckých akcí pořádaných v budoucnu v areálu, budou koně ustájeni pouze v boxech v pevných budovách. Pouze toto řešení zajistí bezpečný průběh jakýchkoliv závodů a to kdekoliv. Bohužel, v současné době by bylo takto možné nabídnout pouze cca 40 boxů, což by mohlo být nedostatečné pro pořádání finále ČDP. Z tohoto důvodu a především s ohledem na velice čerstvé negativní prožitky účastníků drezurního MČR, jsme došli k rozhodnutí, že bude vhodnější odstoupit od pořádání obou kol ČDP plánovaných na Farmě Ptýrov v letošním roce.

Jsme velice rádi, že se podařilo přesunout finále ČDP do Equitany Martinice, kde bude určitě zajištěno vše v požadované kvalitě. Farma Ptýrov se alespoň symbolicky této akce zúčastní formou věnování trofejí pro finále ČDP.

Přejeme všem účastníkům ČDP krásné sportovní zážitky a budeme se těšit snad někdy opět na shledání na Farmě Ptýrov.

Ing. Vladimír Bednář

jednatel PCT, s.r.o.

Dovětek k vyjádření Farmy Ptýrov od Tomáše Vašáryho za organizační výbor ČDP:

Je mi na jedné straně nesmírně líto původního pořadatele ČDP 2015, jejich přístup a systém spolupráci v rámci organizace celého 10. ročníku do událostí na MČR v drezuře byl velmi profesionální a vstřícný, a nemám nejmenší pochyby, že by připravované kvalifikační kolo, resp. finále ČDP, proběhlo na špičkové úrovni.

Na druhé straně, společná dohoda o přemístění finále byla v tomto stavu jediným možným smysluplným řešením. Děkujeme panu Peckovi a celému týmu Equitana Martinice za velmi flexibilní přístup (všichni jsme zrušili plánované dovolené a přežili jsme několik dní velmi intenzivních organizačních schůzí) a Finále ČDP 2015 proběhne v původním plánovaném termínu 18.-20.9.2015 v nádherném, moderním a logisticky špičkově připraveném areálu v Martinicích. Plánované 6. kvalifikační kolo v Těšánkách v dnech 15.-16.8.2015 proběhne podle původního plánu.

I díky podpoře paní inženýrky Renaty Habáskové (Manager DK ČJF) a celého VV ČJF v čele s paní inženýrkou Olgou Plachou už pracujeme intenzivně na úpravě pravidel pro organizaci letošního Finále ČDP – zveřejníme je okamžitě po schválení všemi zainteresovanými autoritami. Naším společným cílem je pozdvihnout v rámci finále ČDP 2015 náladu a smíšené pocity celé drezúrní, resp. jezdecké, veřejnosti z MČR v drezúře 2015.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na Janu Hofbauer, +420 607 783 619; janahofbauer@dspelikan.com