Beseda na téma Ochrana týraných koní v ČR

Beseda na téma Ochrana týraných koní v ČR

Společník pro život pořádá již 2. odbornou besedu pro širokou odbornou i laickou veřejnost na VFU Brno, tentokráte na téma „Ochrana týraných koní v ČR“. Beseda bude probíhat ve formě interaktivní diskuze mezi hosty, včetně publika. Beseda je pořádána ve spolupráci s Ústavem veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, VFU Brno.

Ochrana týraných koní
Ochrana týraných koní

Kdy: sobota 19. dubna 2014, v 10:00 hod.

Kde: Velká posluchárna Pavilonu prof. Klobouka (Klinika chorob koní), Budova č. 7, Palackého 1-3, areál Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Kapacita sálu: 198 míst k sezení!

Hosté:

–      MVDr. Vladimír Uhlíř – Vedoucí Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj (SVS ČR)

–      Petr Ondráček – Předseda Ligy na ochranu zvířat ČR (LOZ ČR)

–      MVDr. Zdeněk Žert, CSc. Veterinární lékař, Klinika chorob koní, (VFU Brno)

–      Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. – Ochrana zvířat a welfare (VFU Brno)

Vstupné: Dobrovolné (výtěžek putuje na pomoc zvířatům ve vybraném útulku)

Délka besedy: max. 2 hodiny

(Organizátoři si vyhrazují právo na změnu času a místa konání akce)