Divocí koně na Plachtě přispěli k obnově slatinné louky i pestrých porostů na březích rybníkaInformujeme vás

Divocí koně na Plachtě přispěli k obnově slatinné louky i pestrých porostů na březích rybníka

Mělké vody u břehů rybníků a jezer patří v přírodě k místům s největší biologickou rozmanitostí. V krajině, kde nevhodně…